O nás

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Pezinok


Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Pezinok, pozostáva z :

  • Domov sociálnych služieb - 73 miest
  • Zariadenie pre seniorov - 18 miest
  • Špecializované zariadenie - 9 miest

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Pezinok poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Forma poskytovania sociálnych služieb: celoročná pobytová