Kontakt

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Pezinok

Hrnčiarska 37
90201 Pezinok
Tel.: 033 / 643 20 22
IČO : 317 703 98
Registračné číslo : 58/2009/5 - soc
Právna forma : Rozpočtová organizácia
Štatutárny zástupca : PhDr. Renáta Názlerová
 

KONTAKTY

na zamestnancov DSS a ZPS, Hrnčiarska 37, 90201 Pezinok

 


Telefónne čísla:

Riaditeľka:  0911/ 287 500    
Ekonomický úsek:  0911/ 813 268    
Zdravotný úsek: 0911/ 234 870    
Sociálny úsek:  0903/ 463 590    
Kuchyňa (výdajňa stravy): 0903/ 463 535    
DSS Hestia:  0915/ 954 443    

 

E-mailové adresy:

PhDr. Renáta Názlerová – riaditeľka riaditel@dsspezinok.sk    


Vrchná sestra:

Mgr. Kamila Červenková kamila.cervenkova@dsspezinok.sk    

 

Ekonomický úsek:

Zuzana Fischerová zuzana.fischerova@dsspezinok.sk    
Veronika Panáková ekonom@dsspezinok.sk    

 

Sociálny úsek:

Mgr. Bc. Kristína Nemcová kristina.nemcova@dsspezinok.sk    
Mgr. Dana Hreusová dana.hreusova@dsspezinok.sk    
Mgr. Lýdia Misálová lydia.misalova@dsspezinok.sk    

 

Správa majetku, pokladňa:

Katarína Juranová katarina.juranova@dsspezinok.sk    
Prevádzkar: Peter Stručka peter.strucka@dsspezinok.sk    


Detašované pracovisko DSS Hestia:

Mgr. Andrea Juranová hestia@dsspezinok.sk