Kontakt

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Pezinok

Hrnčiarska 37
90201 Pezinok
Tel.: 033 / 643 20 22
E-mail : dssazps.pezinok@centrum.sk
IČO : 317 703 98
Registračné číslo : 58/2009/5 - soc
Právna forma : Rozpočtová organizácia
Štatutárny zástupca : PhDr. Renáta Názlerová

A/ miesto poskytovania sociálnej služby DSSaZPS  Hrnčiarska 37 a  35

   Tel.: 033 / 643 20 22
   E-mail : dssazps.pezinok@centrum.sk

B/ detašované pracovisko DSS HESTIA , Jesenského 12, 902 01 Pezinok

   Tel.: 033 / 641 20 70
   E-mail : dssazps.pezinok@centrum.sk alebo dsshestia.pezinok@gmail.com