Dohody a dokumenty

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady (EON) za rok 2020 - č.2 (súbor PDF)

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady (EON) za rok 2020 (súbor PDF)

Krízový plán platný od 15.7.2020 (súbor PDF)

Plán a režim návštev v súlade s plánom uvoľňovania opatrení v sociálnych službách MPSVR - dodatok č.2. (súbor PDF)

Plán a režim návštev v súlade s plánom uvoľňovania opatrení v sociálnych službách MPSVR (súbor PDF)

Plán a režim návštev v súlade s plánom uvoľňovania opatrení v sociálnych službách MPSVR - dodatok č.1. (súbor PDF)

Krízový plán (súbor PDF)

Krízový plán - príloha č.3 - mapa zariadenia (súbor PDF)

Krízový plán - prílohe č.6 - dezinfekcia zariadenia (súbor PDF)

Ekonomicky oprávnené náklady (EON) za rok 2019 - č.2 (súbor PDF)

Ekonomicky oprávnené náklady (EON) za rok 2019 (súbor PDF)

Súhrnná správa - zmluvy a objednávky za 2019 3.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa (nad 5000€) za 2019 3.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa EKS za 2019 3.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa - zmluvy a objednávky za 2019 2.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa (nad 5000€) za 2019 2.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa EKS za 2019 2.štvrťrok (súbor PDF)

Etický kódex DSSaZPS (súbor PDF)

Ročný výkaz o plnení povinnosti zemestnávania zdrav.postih. 2018 (súbor PDF)

Poistenie majetku 2019 (súbor PDF)

Daň z nehnuteľností 2019 (súbor PDF)

Súhrnná správa - zmluvy a objednávky za 2019 1.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa EKS za 2019 1.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa za 2019 1.štvrťrok (súbor PDF)

Ekonomicky oprávnené náklady (EON) za rok 2018 DSSaZPS (2.súbor PDF)

Ekonomicky oprávnené náklady (EON) za rok 2018 DSSaZPS (súbor PDF)

Súhrnná správa EKS za 2018 4.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa za 2018 4.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa EKS za 2018 3.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa za 2018 3.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa EKS za 2018 2.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa za 2018 2.štvrťrok (súbor PDF)

Miestne dane za rok 2018 (súbor PDF)

Súhrnná správa EKS za 2018 1.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa za 2018 1.štvrťrok (súbor PDF)

Ekonomicky oprávnené náklady (EON) za rok 2017 (súbor PDF, súbor XLS)

Ekonomicky oprávnené náklady (EON) za rok 2017 (súbor PDF, súbor XLSX)

Súhrnná správa EKS za 2017 4.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa za 2017 4.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa EKS za 2017 3.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa za 2017 3.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa EKS za 2017 2.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa za 2017 2.štvrťrok (súbor PDF)

Výročná správa 2016 - Hestia. (súbor PDF)

Výročná správa 2016. (súbor PDF)

Vyúčtovanie poistného - Allianz - za obdobie 3.5.2017 - 2.5.2018 (súbor PDF)

Súhrnná správa EKS za 2017 1.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa za 2017 1.štvrťrok (súbor PDF)

Daň z nehnuteľností 2017. (súbor PDF)

Súhrnná správa EKS za 2016 4.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa za 2016 4.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa EKS za 2016 3.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa za 2016 3.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa EKS za 2016 2.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa za 2016 2.štvrťrok (súbor PDF)

Daň z nehnuteľností 2016. (súbor PDF)

Výročná správa 2015. (súbor PDF)

Súhrnná správa EKS za 2016 1.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa za 2016 1.štvrťrok (súbor PDF)

Množstevný zber odpadu na rok 2016 (súbor PDF)

Súhrnná správa EKS za 2015 4.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa za 2015 4.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa EKS za 2015 3.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa za 2015 3.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa EKS za 2015 2.štvrťrok (súbor PDF)

Súhrnná správa za 2015 2.štvrťrok (súbor PDF)

Daň z nehnuteľností 2015. (súbor PDF)

Súhrnná správa za 2015 1.štvrťrok / časť 1. (súbor PDF)

Súhrnná správa za 2015 1.štvrťrok / časť 2. (súbor PDF)

Výročná správa 2014. (súbor PDF)