Ukončené

Rok 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rok 2014
 
 
Rok 2012

1)

ID obstarávateľa : 2684
Názov obstarávateľa : Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Sídlo obstarávateľa : Hrnčiarska 37, 902 01 Pezinok
Značka oznámenia : DSSaZPS-221/2012
Lehota na zverejnenie : 6. 2. 2012
Názov obstarávania : Zabezpečenie stravovania pre obyvateľov a zamestnancov a prenájom stravovacieho zariadenia
Opis obstarávania : Zabezpečenie stravovania pre obyvateľov a zamestnancov a prenájom stravovacieho zariadenia
Č.spisu/podacie číslo : 1392/2012
Predpokladaná hodnota bez DPH : 570.000 EUR
Trvanie rámcovej dohody : 48 mesiacov

Oznámenie bolo zverejnené vo vestníku 023/2012 pod číslom 01220-MSS dňa 3. 2. 2012.

Dokument : Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

2)