Podmienky prijatia

Informácie o podmienkach prijatia do DSS a ZPS Pezinok

 

Postup pri evidencii žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby od 1.1.2016 (PDF)

 

Postup pri podávaní žiadosti o umiestnenie :
 

 1. Je nutné, aby občan požiadal o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Bratislavský samosprávny kraj, ktorý sídli na Sabinovskej 16, Bratislava. Potrebné tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke Bratislavského samosprávneho kraja www.region-bsk.sk :
  • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  • Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
 2. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré občanovi vydá Bratislavský samosprávny kraj, je potrebné doručiť na sociálny úsek zariadenia spolu s vyplnenou žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.
 3. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania  sociálnej služby (na webovej stránke Bratislavského samosprávneho kraja www.region-bsk.sk)
 4. K žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je potrebné doložiť ďalšie vyplnené tlačivá, ktoré sú k uvedené nižšie na tejto webovej stránke pod názvom „Ďalšie tlačivá“.
   

Ďalšie tlačivá:
 

 • Čestné vyhlásenie o majetku. Čestné vyhlásenie stačí napísať vlastnou  rukou a overiť podpis. (čestné vyhlásenie - pdf)
 • K  žiadosti o  zabezpečenie poskytovania  sociálnej služby je potrebné doložiť fotokópiu rozhodnutia o výške dôchodku zo  Sociálnej poisťovne.