Podmienky prijatia

Informácie o podmienkach prijatia do DSS a ZPS Pezinok

 

Postup pri evidencii žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby od 1.1.2016 (PDF)

 

Postup pri podávaní žiadosti o umiestnenie :
 

  1. Je nutné, aby občan požiadal o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Bratislavský samosprávny kraj, ktorý sídli na Sabinovskej 16, Bratislava. Potrebné tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke Bratislavského samosprávneho kraja www.region-bsk.sk :
    • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
    • Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
  2. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré občanovi vydá Bratislavský samosprávny kraj, je potrebné doručiť na sociálny úsek zariadenia spolu s vyplnenou žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.
  3. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania  sociálnej služby (na webovej stránke Bratislavského samosprávneho kraja www.region-bsk.sk)


Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (PDF) (DOCX)
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (PDF) (DOCX)
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania  sociálnej služby (PDF) (DOCX)