Zmluvy

Nadpis Identifikácia účastníkov zmluvy Popis predmetu zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Dátum splatnosti zmluvy Súbor
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 26.5.2021 GRUND VRANOV N.T., s.r.o. Doplňujúce stavebné práce (naviac práce) 33623,45 € bez DPH 1.7.2021 1.7.2021 7.7.2021 PDF icon Dodatok_c1.pdf
Rekonštrukcia GRUND VRANOV N.T., s.r.o. Rekonštrukcia vnútorných priestorov a vonkajšej rampy 117393,13 EUR s DPH 26.5.2021 26.5.2021 PDF icon ZMLUVA 2021.pdf
Čiastková zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 23.12.2020 23.12.2020 23.12.2020 PDF icon zmluva SPP na zverejnenie.pdf
Nákup pohonných hmôt a doplnkových služieb SLOVNAFT, a.s. 14.12.2020 6516€ 14.12.2020 14.12.2020 PDF icon Zmluva_Slovnaft.pdf
Rámcová zmluva o zabezpečení stravy Matej Halan, IČO : 47684542 Rámcová zmluva o zabezpečení stravy 1.10.2020 1.10.2020 1.10.2020 PDF icon Zmluva Halan.pdf
Dodatok k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodatok č.10/2019 k zmluve o dodávke plynu 5.12.2019 5.12.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 PDF icon Dodatok_c.10kotolňa plyn na rok2020_compressed.pdf
Dodatok k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodatok k Zmluve č.006 o dodávke plynu 5.12.2019 5.12.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 PDF icon Dodatok_c.6 plyn kuchyňa na rok 2020-compressed.pdf
Dodatok k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodatok k Zmluve č.003 o dodávke plynu 5.12.2019 5.12.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 PDF icon Dodatok_c.3 plyn Hestia na rok 2020-compressed.pdf
Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny ZSE Energia, a.s. Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny 4.12.2019 4.12.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 PDF icon el.W na rok 2020.pdf
Dodatok č.1 k Zmluve č. 61NDOS000418 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dodatok č.1 k Zmluve č. 61NDOS000418 27.6.2019 2.7.2019 1.7.2019 do 31.3.2020 PDF icon Vs.ZP_-dodatok_c.1,DSS_PK_od_01.07.2019.pdf
Zmluva o poskytnutí grantu Nadácia Pontis Zmluva o poskytnutí grantu 230,00 18.4.2019 18.4.2019 17.6.2019 PDF icon Grant -Nadácia Pontis-compressed.pdf
Zmluva o odpade Marius Pedersen, a.s. Zmluva o odpade 1.4.2019 1.4.2019 1.4.2019 PDF icon zmluva o odpade-compressed.pdf
Dodatok č.1 k zmluve Matej Halan Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb č.Z201828658_Z 31.7.2018 31.7.2018 1.8.2018 PDF icon dod.č.1 k zmluveZ201828658_Z.pdf
Zmluva o poskytovaní služieb - príloha Matej Halan Zabezpečenie stravovania - príloha 30.7.2018 30.7.2018 1.8.2018 - 30.9.2020 PDF icon 2018-07-30-príloha č.1-6.pdf
Zmluva o poskytovaní služieb str.5-8 Matej Halan Zabezpečenie stravovania 30.7.2018 30.7.2018 1.8.2018 - 30.9.2020 PDF icon 2018-07-30-Stravovanie -zmluva platná od 1.8.2018 strany 5-8.compressed.pdf
Zmluva o poskytovaní služieb str.1-4 Matej Halan Zabezpečenie stravovania 351.000 € s DPH 30.7.2018 30.7.2018 1.8.2018 - 30.9.2020 PDF icon 2018-07-30-Stravovanie -zmluva platná od 1.8.2018 strany 1-4.compressed.pdf
servisná zmluva SOSW/1247/2018 Počítača a Programovanie, s.r.o. servisná zmluva ADOSW - Správca ADOS 132€ s DPH 23.7.2018 25.7.2018 od 1.8.2018 PDF icon 2018-07-23-zmluva ADOS.pdf
príloha 2,3 k zmluve č.: 61NDOS000418 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. príloha k zmluve 2,3 15.7.2018 15.7.2018 15.7.2018 - 30.6.2019 PDF icon 2018-07-15_2018-06-30-príloha č.2a3VšZP.pdf
príloha k zmluve č.: 61NDOS000418 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. príloha k zmluve 15.7.2018 15.7.2018 15.7.2018 PDF icon 2018-07-15_2018-06-30-príloha č.1VšZP.pdf
Zmluva č. 61NDOS000418 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Poskytnutie zdravotnej strostlivosti 11.7.2018 12.7.2018 15.7.2018 PDF icon 2018-07-11-VšZP-zmluva.pdf
Kurz opatrovania TM Consulting, s.r.o. Odborná prax - Kurz opatrovania 28.03.2018 28.03.2018 PDF icon BO_Dohoda_o_zabezpečení_podmienok_vykonávania_odbornej_praxe_účastníkov_kurzu.pdf
Dodatok č.2 k zam.zmluve č.100011113 STABILITA, d.d.s, a.s. Dodatok č.2 k zam.zmluve č.100011113 1.1.2018 1.1.2018 PDF icon DDS.pdf
Dodatok č.6 k Zmluve č. 61ADOS000315 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dodatok č.6 k Zmluve č. 61ADOS000315 21.12.2017 21.12.2017 do 31.3.2018 PDF icon VšZP.pdf
Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu č.9106177973 21.12.2017 21.12.2017 1.1.2018 PDF icon plyn-zmluva.pdf
Dodatok zmluvám ZSE Energia, a.s. Dodatok zmluvám o dodávke elektriny 15.12.2017 15.12.2017 1.1.2018 PDF icon el.W.pdf
Dodatok č.05 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodatok č.05 k Zmluve o dodávke plynu 4.12.2017 4.12.2017 od 1.1.2018 PDF icon plyn kuchyňa.pdf
Dodatok č.9/2017 k zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodatok č.9/2017 k zmluve o dodávke plynu 4.12.2017 4.12.2017 1.1.2018 - 31.12.2019 PDF icon plyn-kotolna.compressed.pdf
Príloha č.1-6 k zmluve o strave HOOTS s.r.o. Príloha č.1-6 k zmluve o strave 29.11.2017 29.11.2017 1.12.2017 PDF icon príloha 1-6 k zmluve o strave.pdf
Zmluva o strave HOOTS s.r.o. Zmluva o strave 460000 29.11.2017 29.11.2017 1.12.2017 PDF icon Zmluva o strave 1.12.2017-ilovepdf-compressed.pdf
Dodatok č.1 k zmluve o dielo Security systems s.r.o. Dodatok - Vybudovanie protipožiarnej el.signal. 6056,40 16.10.2017 16.10.2017 16.10.2017 PDF icon dodatok č.1 k zmluve o dielo.pdf
Dodatok č.5 k zmuve Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dodatok č.5 k zmuve č. 61ADOS000315 22.9.2017 23.9.2017 PDF icon dod.č.5 VšZP.pdf
Dodatok č.4 k zmluve č. 61ADOS000315 Všeobecná zdravotná poisťovňa Dodatok č.4 k zmluve č. 61ADOS000315 16.6.2017 17.6.2017 1.7.2017 - 30.9.2017 PDF icon VšZP-dot.č.4.pdf
Príloha č.1. k dodatku č.4 Všeobecná zdravotná poisťovňa Príloha č.1. k dodatku č.4 16.6.2017 17.6.2017 1.7.2017 - 30.9.2017 PDF icon príloha k dot.č4VšZP.pdf
Vybudovanie elektrickej požiarnej signalizácie Security systems s.r.o. Vybudovanie elektrickej požiarnej signalizácie (strana 11 až 20) 140200,20 2.6.2017 2.6.2017 PDF icon Zmluva o dielo -EPS_compress_11_20.pdf
Vybudovanie elektrickej požiarnej signalizácie Security systems s.r.o. Vybudovanie elektrickej požiarnej signalizácie (strana 1 až 10) 140200,20 2.6.2017 2.6.2017 PDF icon Zmluva o dielo -EPS_compress_1_10.pdf
Dodatok k zmluve HASTEX spol. s r.o. Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb OPP a BOZP 2.5.2017 2.5.2017 PDF icon PO-HRaH.pdf
Dodatok č.3 k zmluve 61ADOS000315 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dodatok č.3 k zmluve 61ADOS000315 29.3.2017 30.3.2017 29.3.2017 - 31.12.2017 PDF icon VšZP-dod.č.3.pdf
Zmluva o sprostredkovaní práce ATENA – PERSONAL CONSULTING s.r.o. Zmluva o sprostredkovaní práce 27.2.2017 27.2.2017 PDF icon ATENA_-_zmluva.pdf
Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o dodávke plynu 7.2.2016 7.2.2016 rok 2017 PDF icon plyn-jes2017.pdf
Zmluva č. PZ00213124_001 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpad.vôd 23.1.2017 23.1.2017 PDF icon voda Hestia 2,5,8.pdf
Zmluva č. PZ00213107_001 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpad.vôd 19.1.2017 23.1.2017 PDF icon voda Hestia mes..pdf
Zamestnávateľská zmluva Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra Banky, a.s. Zamestnávateľská zmluva 16.1.2017 16.1.2017 16.1.2017 PDF icon DDP-TatraBanka.pdf
Dodatok k zamestnáveteľskej zmluve AXA d.d.s., a.s. Dodatok k zamestnáveteľskej zmluve 16.1.2017 16.1.2017 16.1.2017 PDF icon AXA.pdf
Dodatok k zamestnáveteľskej zmluve STABILITA, d.d.s, a.s. Dodatok k zamestnáveteľskej zmluve 10.1.2017 12.1.2017 do 31.12.2017 PDF icon dds-stabilita.pdf
PZP Wustenrot Wüstenrot poisťovňa PZP Wustenrot 94.05 10.1.2017 10.1.2017 od 10.1.2017 PDF icon poistka_auto-Jes.pdf
Zabezpečenie starostlivosti o technické zariadenia Veolia Energia Slovensko, a.s. kotolňa - revízie 220 Eur bez DPH/mes 29.12.2016 1.1.2017 od 1.1.2017 do 1.1.2022 PDF icon kotolna-revozie.pdf
Dodatok k zmluvám ZSE Energia, a.s. Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny 15.12.2016 15.12.2016 1.1.2017 - 31.12.2017 PDF icon 4_el.W 2017-2016-15-12.pdf
Dodatok č.2 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dodatok č.2 k zmluve č. 61ADOS000315 13.12.2016 13.12.2016 1.1.2017 - 31.3.2017 PDF icon 3b_Všeob.zdrav_.poisť.2016-12-13.pdf
Havarijné poistenie Generali Poisťovaňa, a.s. Havarijné poistenie 333.67 12.12.2016 12.12.2016 PDF icon 3_havarijnné poistenie12.12.2016.pdf
Povinné zmluvné poistenie Generali Poisťovaňa, a.s. Povinné zmluvné poistenie 153.86 12.12.2016 12.12.2016 PDF icon 2_Povinné zmluvné poistenie 12.12.2016.pdf

Stránky